ხარისხის მართვის სისტემის (QMS) აუდიტი

ხარისხის მართვის სისტემა (QMS) არის საკოორდინაციო საქმიანობა, რომელიც ხელმძღვანელობს და აკონტროლებს ორგანიზაციებს ხარისხის ასპექტში, მათ შორის ხარისხის პოლიტიკისა და მიზნების დასახვა, ხარისხის დაგეგმვა, ხარისხის კონტროლი, ხარისხის უზრუნველყოფა, ხარისხის გაუმჯობესება და ა.შ. ხარისხის მენეჯმენტის მიზნის მისაღწევად და ხარისხის მენეჯმენტის ჩატარება. ქმედითუნარიანად უნდა ჩამოყალიბდეს შესაბამისი პროცესები.

ხარისხის მართვის სისტემის აუდიტს შეუძლია შეამოწმოს, შეესაბამება თუ არა ხარისხის აქტივობები და მასთან დაკავშირებული შედეგები ორგანიზაციული გეგმის მოწყობას და უზრუნველყოს ორგანიზაციის ხარისხის მართვის სისტემის მუდმივად გაუმჯობესება.

როგორ ვაკეთებთ ამას?

ხარისხის მართვის სისტემის აუდიტის ძირითადი პუნქტები მოიცავს:

• ქარხნის ობიექტები და გარემო

• Ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა

• შემომავალი მასალების კონტროლი

• პროცესისა და პროდუქტის კონტროლი

• შიდა ლაბორატორიული ტესტი

• Საბოლოო შემოწმება

• ადამიანური რესურსები და ტრენინგი

ხარისხის მართვის სისტემის ინსპექტირების ძირითადი პუნქტები მოიცავს:

• ქარხნის ობიექტები და გარემო

• Ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა

• შემომავალი მასალების კონტროლი

• პროცესისა და პროდუქტის კონტროლი

• შიდა ლაბორატორიული ტესტი

• Საბოლოო შემოწმება

• ადამიანური რესურსები და ტრენინგი

EC გლობალური ინსპექტირების გუნდი

საერთაშორისო გაშუქება:ჩინეთის კონტინენტი, ტაივანი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია (ვიეტნამი, ინდონეზია, ტაილანდი, მალაიზია, კამბოჯა), სამხრეთ აზია (ინდოეთი, ბანგლადეში, პაკისტანი, შრი-ლანკა), აფრიკა (კენია)

ადგილობრივი სერვისები:ადგილობრივ აუდიტორებს შეუძლიათ პროფესიონალური აუდიტის მომსახურება ადგილობრივ ენებზე.

პროფესიონალთა გუნდი:გამოცდილი გამოცდილება მომწოდებლების სანდოობის შესამოწმებლად.